Kontakt i dane firmy

Dane do faktury i adres naszej siedziby
F.P.H.U. KONKRET Magdalena Różańska
27-600 Sandomierz, ul. Lwowska 45

NIP: 656-213-55-82

511 257 588

511 257 560

sklep@ekonkret.pl
biuro@ekonkret.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
w soboty w godz. 9:00 – 13:00